Tunnemme vastuumme

Kalankasvatus toimii täysin ympäristön ehdoilla. Toimintamme perustuu puhtaaseen ympäristöön, ja teemme kaikkemme jotta ympäristö säilyy puhtaana myös tulevia vuosikymmeniä ja käyttäjiä varten.

Kalankasvatuksen ympäristövaikutukset Suomessa ovat pienentyneet viljelytekniikan, rehujen ja osaamisen kehittymisen ansiosta. 30 edellisen vuoden aikana kalankasvatuksen kokonaiskuormitus on pudonnut puoleen. Kehityksestä osa aiheutuu tuotannon laskusta, mutta suurin kiitos kuuluu rehu- ja viljelytekniikan kehittämiselle.

Me investoimme edelleen ympäristöteknologian ja tuotantotapojen kehittämiseen myös omassa toiminnassamme.

Saneeratuille laitoksille asennetut puhdistinjärjestelmät ja osallistuminen alan kehittämishankkeisiin tuottavat uutta osaamista ja pienentävät ympäristöjalanjälkeä.

Olemme myös ottaneet käyttöömme itämerirehun, jonka sisältämä kalajauho ja -öljy tuotetaan Itämerestä pyydetystä silakasta ja kilohailista. Itämerirehun ansiosta kalanviljely poistaa Itämeren altaalta enemmän ravinteita kuin se sinne tuottaa. 

Viljelty kala on ekologinen ateria

Kalanviljely on erittäin tehokas tapa tuottaa proteiinia ruuaksi. Koska kala on vaihtolämpöinen,  se ei käytä energiaa itsensä lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen. Kala elää vedessä ja on veden painoinen, joten myöskään jalkeilla pysymiseen ei energiaa tarvitse käyttää. Muun muassa näistä syistä kala on kasvuteholtaan verrattomasti parempi kuin nisäkkäät tai linnut.

Kotimainen vesiviljely on ekologista myös muilla mittareilla. Kotimaisen kalanviljelyn kestävyydestä ovat hyviä osoituksia mm. WWF:n kalaoppaan vihreä valo kotimaiselle kirjolohelle ja siialle

Suuri osa kalansaaliista on viljeltyä

Merkittävä osa rannikon ja sisävesien kalansaaliista on elänyt poikasvaiheensa kalankasvatuslaitoksessa tai luonnonravintolammikossa. Ilman kalanviljelyn tuloksia vähenisivät sekä ammatti- että virkistyskalastajien saaliit suurimmassa osassa maatamme. 

Istutuksia suorittavat esimerkiksi kalavesiä hoitavat osakaskunnat, ELY-keskukset sekä istutuksiin velvoitetut yritykset, joiden toiminta vaikuttaa kalakantojen tilaan.

Kalanviljely on vaarantuneiden kantojen viimeinen toivo

Kalanviljelyn tärkeä tehtävä on suojella luonnon monimuotoisuutta. Viljelemme myös vaarantuneita lohi ja taimenkantoja. Monet meri- ja sisävesialueiden kannat ovat vaarantuneet vesien säännöstelyn ja elinolosuhteiden muuttumisen vuoksi. Useita näistä kannoista pidetään yllä kalankasvatuslaitoksissa, mikä takaa kantojen mahdollisuuden palata luonnossa lisääntyviksi, jos ja kun olosuhteita voidaan kehittää.

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää kalanviljelystä!