Laatujäjestelmämme perustuu jatkuvaan kehittämiseen

Kalankasvatus Vääräniemellä on käytössään laatujärjestelmä, joka kattaa toiminnot poikastuotannosta perkuuseen asti. Laatujärjestelmä pohjautuu sekä omavalvonnan dokumentteihin, että muihin asiakirjoihin. Lisäksi sitä on täydennetty lukuisin, koko ajan kehittyvin ja täydentyvin prosessikuvauksin ja työohjein.

Laatujärjestelmän tehtävä on paitsi helpottaa työntekoa, myös auttaa kehittämään tuotteiden laatua ja varautumista erilaisiin poikkeustilanteisiin.

Laatujärjestelmän luomisessa on käytetty apuna alan asiantuntijoita, mutta arkinen kehittäminen on osa yrityksessä työskentelyä.