Tuotantopaikkamme Koillismaan ja Kainuun raikkaissa vesissä

Kalanviljelylaitoksemme sijaitsevat Oulujoen ja Iijoen päävesistöalueilla, Kainuussa ja Koillismaalla. Luonnonravintolammikoista pohjoisimmat sijaitsevat Enontekiöllä, eteläisimmät Kainuussa.

Hossanjoen kalanviljelylaitos

Hossanjoen varressa, lähellä Ruhtinansalmen kylää oleva Hossanjoen kalanviljelylaitos tuottaa kirjolohta ja siikaa. Laitoksen saneeraus on aloitettu syksyllä 2017 ja se jatkuu vielä kesällä 2018. Saneerauksen tavoite on parantaa laitoksen tuotanto-olosuhteita ja taata kalastolle paremmat kasvuolosuhteet.

Hossan Forellin kalanviljelylaitos

Hossanjoen varressa on kirjolohen kasvatuspaikka. 

Kiehtäjän kalanviljelylaitos

Kiehtäjän kalanviljelylaitoksella viljellään pääasiassa siikaa. Kiehtäjän laitos on uusittu kokonaan 2014, jolloin uomat ja penkat kunnostettiin, ruokintalaitteisto uusittiin ja laitoksen päästöjä vähennettiin pyörreselkeyttimen avulla.

Koivukosken kalanviljelylaitos

Koivukosken kalanviljelylaitoksella, Taivalkoskella, viljellään lähinnä kirjolohta onkikalaksi ja ruokakalaksi, mutta myös muita istukaslajeja. Koivukosken laitos saneerattiin 2016. Uusimisen yhteydessä allaskenttä saneerattiin täysin ja laitos varustettiin pyörreselkeyttimellä.

Alanteen kalanviljelylaitos

Alanteen kalanviljelylaitos Suomussalmella siirtyi Vääräniemen leipiin 2017 ja laajentaa kirjolohen tuotantoa kesästä 2018 alkaen.

Outojoen kalanviljelylaitos

Outojoen kalanviljelylaitos on poikas- ja istukaslaitos, jossa viljellään vaarantuneita lohi- ja taimenkantoja istutuksia varten. Laitoksella ylläpidetään useiden kantojen emokalastoja.

Kylmäojan kalanviljelylaitos

Kylmäojan laitos on pieni pohjavesilaitos Taivalkoskella. Laitoksen erityisyys on jatkuva tasalämpöinen viileä vesi. Laitos takaa sen, että voimme toimittaa tasalaatuista elintarvikekalaa myös kesällä.

Luonnonravintolammikot

Luonnonravintolammikoissa viljellään siikaa. Vasta kuoriutuneet siianpoikaset istutetaan lammikoihin kesän ajaksi. Poikasia ei ruokita, vaan luonnon oma tuotanto huolehtii poikasten tarpeista. Syksyllä lammikko tyhjennetään ja poikaset kerätään talteen istutuksia varten. Lammikoita on useita, kuvassa esimerkkinä Latva-Juurikan lampi.